Charakter działania przyczyn rodzaju II Bb jest podobny do przyczyn rodzaju II Ba, z tym, że przyczyny te działają w sposób pośredni, to znaczy, że dopiero następstwa ich występowania wpływają niekorzystnie na rolniczy potencjał produkcyjny. Są to: 1)    nie uregulowane stosunki własnościowe, 2)    starzenie się rolników i brak ich następców, 3)    istnienie ziem należących do Państwowego Funduszu Ziemi, 4)    zła struktura przestrzenna gruntów rolnych, 5)    stosowanie niewłaściwej agrotechniki. Pierwsze dwie przyczyny odnoszą się do gruntów gospodarstw indywidualnych, lub państwowych przekazanych w dzierżawę (szczególnie krótkotrwałą). Świadomość, że korzysta się z gruntu nie swojego powoduje najczęściej rabunkowe wykorzystywanie ziemi. Nieracjonalnie jest też wykorzystywana ziemia w gospodarstwach, w których rolnicy osiągnięli wiek podeszły i występuje brak siły roboczej. Prowadzi to najczęściej do ekonomicznego podupadania gospodarstwa. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi, które nie mają trwałego użytkowania, są wykorzystywane w różny, często niewłaściwy sposób. Jest oczywiste, że w takich warunkach nie prowadzi się właściwego wykorzystania ziemi, choć zgodzić się trzeba z faktem, że ... czytaj dalej